top of page

UAB "Švenčionių vaistažolės"

MAISTO SAUGOS POLITIKA

 

      UAB Švenčionių vaistažolės - bendrovė, kurios pagrindinė veikla yra  arbatų gamyba ir medaus perdirbimas, kurioje įdiegta maisto saugos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 22000:2018 standartus bei laikomasi kitų tarptautiniu mastu pripažintų standartų maistui nurodymų.

 

 TIKSLAS:

·       užtikrinti gaminamų maisto produktų saugos ir kokybės lygį, atitinkantį aukščiausius vartotojo/užsakovo, teisinius, pirkėjo šalies teisinius ir maisto saugos standarto reikalavimus.

   

STRATEGINIAI UŽDAVINIAI, VEIKLOS KRYPTYS:

·       nuolat gerinti maisto saugos ir kokybės sistemą;

·       tobulinti verslo strategiją bei diegti technines naujoves;

·       sistemingai kelti visų darbuotojų kvalifikaciją;

BENDROVĖS VADOVYBĖ ĮSIPAREIGOJA:

·       suteikti sąlygas darbuotojams kokybiškai ir našiai dirbti, užtikrinant socialines garantijas ir geranorišką savitarpio supratimo atmosferą;

·       kreipti ypatingą dėmesį į vartotojų/užsakovų atsiliepimus apie gaminamus produktus;

·       nuolat didinti maisto saugos ir kokybės sistemos rezultatyvumą;

·       diegti maisto saugos ir kokybės kultūrą;

·       užtikrinti tinkamą maisto apsaugą ir falsifikavimo suvaldymą;

·       užtikrinti tinkamas sanitarines sąlygas visuose maisto tvarkymo etapuose pagal ES ir LR galiojančius maisto saugą reglamentuojančius teisės aktus;

·       nuolat tobulinti procesus, atsižvelgiant į techninį išsivystymą, mokslines naujoves, vartotojų/užsakovų poreikius ir visuomenės lūkesčius;

·       vieną kartą metuose peržiūrėti ir pakoreguoti šią maisto saugos politiką;

·       nenaudoti gamyboje GMO produktų;

·       kuriant ir tiekiant į rinką produktus, kiek įmanoma mažiau  naudoti alergiją sukeliančias medžiagas

bottom of page