top of page
image.png

UAB „Švenčionių vaistažolės“ įgyvendina projektą „E. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimas ir vaizdinė konfigūracija UAB „Švenčionių vaistažolės“.

Šio Projekto tikslas sukurti UAB „Švenčionių vaistažolės“ e-prekybos platformą, orientuotą į eksportą, taip pasiekiant tarptautinę rinką ir tikslinę klientų auditoriją. Įgyvendindama projektą, įmonė skaitmenizuos veiklą su tikslu padidinti gaminamos produkcijos pardavimus bei padidinti individualizuotų produktų prieinamumą klientams. Projektas įgyvendinamas pagal pažangos priemonę „Skatinti įmones skaitmenizuotis“.

Projekto biudžetas – 74 900,00 EUR.

ES fondo skirta finansavimo suma – 37 450,00 EUR

Projekto įgyvendinimo trukmė: 12 mėn.

Projekto vykdytojas:

UAB „Švenčionių vaistažolės“

Adutiškio g. 3, Švenčionys, LT18110

administratorius@etnoarbata.lt

Telefonas: +370 387 66470

image.png
Picture 1.png

Augalinių žaliavų saugumo ir kokybės gerinimas natūraliuose produktuose

 

Uždaroji akcinė bendrovė „ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLĖS“ įgyvendina projektą „Augalinių žaliavų saugumo ir kokybės gerinimas natūraliuose produktuose“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“ Nr. 2.

 Pagal šią priemonę skirtas 339.671,50 Eur finansavimas, bendras projekto biudžetas 970.490,00 eur. Uždarosios akcinės bendrovės „ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLĖS“  projekto tikslas – investuoti į MTEP veiklų ir infrastruktūros kūrimą, siekiant rasti pramonei pritaikytą sprendimą, kuris išspręstų augalinės kilmės žaliavos mikrobiologinio ir biologinio švarumo, kokybės ir saugos klausimus. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Projekto trukmė 36 mėnesiai.

Picture 1.png

Švenčionių vaistažolių fabriko automatizavimo sprendimų diegimas

 

Įmonė planuoja ir toliau skaitmenizuoti gamybos procesus, siekti aukštesnio gamybos proceso skaitmeninimo lygio, kuris leistų ne tik pagerinti produktų kokybę ir saugą, paįvairinti produktų pasiūlą, bet ir tuo pačiu didintų darbo našumą bei gamybos apimtis. Šiuo metu įmonėje gaminamų nestandartinių produktų (arbatos rinkinių, nestandartinių formų arbatos pakuočių, kosmetikos arba birių papildų) procesas nėra pilnai automatizuotas, todėl šių produktų gamyba yra gana sudėtinga ir brangi – reikalauja didelių laiko ir žmogiškųjų išteklių resursų, dėl ko sudėtinga sumažinti šių gaminių savikainą. Įmonės tikslas – dalinai automatizuojant gamybos procesą, siekti, kad nestandartiniai gaminiai būtų prieinami platesnei pirkėjų auditorijai. Individualizuoti produktai yra paklausūs tiek asmeniniams poreikiams, tiek dovanoms: arbatos rinkiniai perkami norint išbandyti daugiau nei vieną produktą, skirti dovanoti kaip neutralios dovanos įvairaus amžiaus žmonėms arba dovanos skirtos reprezentuoti šalį ir jos tradicijas. Naujos įrangos įsigijimu įmonė siekia skatinti ir kitų produktų, tokių kaip kosmetikos gamybą bei pardavimus, tačiau tai užima santykiniai mažesnę dalį įmonės generuojamų pajamų, todėl šiame verslo plane šių produktų pasiūla ir paklausa nebus analizuojama išsamiai.

Šiam tikslui pasiekti įmonė planuoja įsigyti šią automatizuotą įrangą: piramidžių  fasavimo įrenginį su kokybės kontrole,  vokelių fasavimo įrenginį, miltelių fasavimo į buteliukus įrenginį, dėžučių užklijavimo įrenginį ir gamybinio proceso monitoringo sistemą.

Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemone Nr. 03.3.1- LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“  iš Europos regioninės plėtros fondo skirtas 233 002,00 EUR  finansavimas, bendras projekto biudžetas  665 720,00 EUR,  projekto trukmė - 34 mėnesiai.

Picture 1.png

Gaminių tobulinimas diegiant technologines ekoinovacijas

 

UAB „Švenčionių vaistažolės“ įgyvendina projektą „UAB „Švenčionių vaistažolės“ gaminių tobulinimas, diegiant technologines ekoinovacijas“ (projekto  Nr. 03.3.2- LVPA-K-837-04-0037). Šiam projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“, priemonė Nr.03.3.2-LVPA-K-837 „ECO-INOVACIJOS LT+“. Įmonei skirtas 163 975,00 EUR finansavimas, bendras projekto biudžetas 468 500,00 EUR. Projekto trukmė 36 mėnesiai.

Projekto įgyvendinimui  nuspręsta investuoti į technologinių ekoinovacijų įrangą, kuria būtų keičiami produktai, siekiant taupyti gamtinius išteklius, energiją ir žaliavas, atsisakant kenksmingų žaliavų naudojimo produktų gamyboje: naują fumigacijos įrengimą, natūralų džiovinimo įrengimą. Per 3 metus po projekto pabaigos, papildomai įmonė planuoja investuoti į technologines ekoinovacijas, įsigyjant  pakavimo mašiną.

bottom of page