Picture 1.png

Švenčionių vaistažolių fabriko automatizavimo sprendimų diegimas

 

Įmonė planuoja ir toliau skaitmenizuoti gamybos procesus, siekti aukštesnio gamybos proceso skaitmeninimo lygio, kuris leistų ne tik pagerinti produktų kokybę ir saugą, paįvairinti produktų pasiūlą, bet ir tuo pačiu didintų darbo našumą bei gamybos apimtis. Šiuo metu įmonėje gaminamų nestandartinių produktų (arbatos rinkinių, nestandartinių formų arbatos pakuočių, kosmetikos arba birių papildų) procesas nėra pilnai automatizuotas, todėl šių produktų gamyba yra gana sudėtinga ir brangi – reikalauja didelių laiko ir žmogiškųjų išteklių resursų, dėl ko sudėtinga sumažinti šių gaminių savikainą. Įmonės tikslas – dalinai automatizuojant gamybos procesą, siekti, kad nestandartiniai gaminiai būtų prieinami platesnei pirkėjų auditorijai. Individualizuoti produktai yra paklausūs tiek asmeniniams poreikiams, tiek dovanoms: arbatos rinkiniai perkami norint išbandyti daugiau nei vieną produktą, skirti dovanoti kaip neutralios dovanos įvairaus amžiaus žmonėms arba dovanos skirtos reprezentuoti šalį ir jos tradicijas. Naujos įrangos įsigijimu įmonė siekia skatinti ir kitų produktų, tokių kaip kosmetikos gamybą bei pardavimus, tačiau tai užima santykiniai mažesnę dalį įmonės generuojamų pajamų, todėl šiame verslo plane šių produktų pasiūla ir paklausa nebus analizuojama išsamiai.

Šiam tikslui pasiekti įmonė planuoja įsigyti šią automatizuotą įrangą: piramidžių  fasavimo įrenginį su kokybės kontrole, vokelių fasavimo įrenginį, miltelių fasavimo į buteliukus įrenginį, dėžučių užklijavimo įrenginį, automatizuoto arbatos rinkinių sudėjimo įrenginį, robotizuoto paletavimo įrenginį ir  gamybinio proceso monitoringo sistemą. 

Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemone Nr. 03.3.1- LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“  iš Europos regioninės plėtros fondo skirtas 415 870,00 EUR  finansavimas, bendras projekto biudžetas  1 188 200,00 EUR,  projekto trukmė - 34 mėnesiai. 

Picture 1.png

UAB „Švenčionių vaistažolės“ investicijos i MTEP veiklas, siekiant sukurti vaistinį preparatą kovai su COVID-19

 

Uždaroji akcinė bendrovė „ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLĖS“  yra vienas seniausių vaistažolių perdirbimo fabrikų Pabaltijo regione ir Europoje, veikiantis ir puoselėjantis tradicijas daugiau nei šimtą metų. Nedidelė vaistažolių supirkimo įmonėlė, pradėjusi savo veikla 1883 m. – šiandien „ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLIŲ“ fabrikas – šiuolaikinę technologinę ir laboratorinę įrangą turinti vaitažolių perdirbimo įmonė, apdovanota daugybe įvertinimų bei sertifikatų. Reaguojant į naujojo koronaviruso (COVID-19) keliamą neigiamą poveikį Lietuvos visuomenės sveikatai ir ekonomikai, uždaroji akcinė bendrovė „ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLĖS“ nusprendė investuoti eksperimentinės plėtros veiklas vaistiniam preparatui, skirtam kovai prieš COVID-19 kurti.

Įmonės galimybės nuosavomis lėšomis finansuoti projektą pilna apimtimi yra ribotos, todėl įmonė priemė sprendimą kreiptis dėl ES investicijų pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę  Nr.01.2.1-LVPA-T858 „COVID-19 MTEP“. Projekto biudžetui numatyta 1 000 303,22 Eur suma, skirtas europos Sąjungos finansavimas 950 288,08 Eur. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Finansuojama kaip Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

 

Picture 1.png

Gaminių tobulinimas diegiant technologines ekoinovacijas

 

UAB „Švenčionių vaistažolės“ įgyvendina projektą „UAB „Švenčionių vaistažolės“ gaminių tobulinimas, diegiant technologines ekoinovacijas“ (projekto  Nr. 03.3.2- LVPA-K-837-04-0037). Šiam projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“, priemonė Nr.03.3.2-LVPA-K-837 „ECO-INOVACIJOS LT+“. Įmonei skirtas 163 975,00 EUR finansavimas, bendras projekto biudžetas 468 500,00 EUR. Projekto trukmė 36 mėnesiai.

Projekto įgyvendinimui  nuspręsta investuoti į technologinių ekoinovacijų įrangą, kuria būtų keičiami produktai, siekiant taupyti gamtinius išteklius, energiją ir žaliavas, atsisakant kenksmingų žaliavų naudojimo produktų gamyboje: naują fumigacijos įrengimą, natūralų džiovinimo įrengimą. Per 3 metus po projekto pabaigos, papildomai įmonė planuoja investuoti į technologines ekoinovacijas, įsigyjant  pakavimo mašiną.

Picture 1.png

Technologinių ekoinovacijų diegimas arbatų gamyboje

 

Uždaroji akcinė bendrovė „ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLĖS“ – novatoriška, vartotojų pasitikėjimą pelniusi lietuviško kapitalo įmonė, gaminanti arbatas, prieskoniu maisto papildus iš džiovintos perdirbtos žaliavos. Remiantis mažmeninio sektoriaus augimui palankiomis prognozėmis, Uždaroji akcinė bendrovė „ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLĖS“ parengė  įmonės technologinių ekoinovacijų diegimo projektą, kuris sudarytų sąlygas įmonės produktų tobulinimui, siekiant taupyti gamtos išteklius ir žaliavas gamybos procese bei įgyti ilgalaikį konkurencinį pranašumą. 

Įmonė planuoja įsigyti technologinių ekoinovacijų įrangą (pakavimo mašiną, granuliatorių, dulkių surinkėjus), kuri leistų tobulinti produktus taupant energiją, žaliavas ir nenaudojant kenksmingų medžiagų. Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemone Nr. 03.3.2- LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“ Nr. 3 iš Europos regioninės plėtros fondo skirtas 206 360,00 EUR  finansavimas, bendras projekto biudžetas 589 600,00 EUR,  projekto trukmė - 27 mėnesiai.

Išsamesnė informacija:

https://esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/paraiskos_ir_projektai/technologiniu-ekoinovaciju-diegimas-arbatu-gamyboje