Apie mus

Švenčionių vaistažolės

UAB „Švenčionių vaistažolės“ – vienas seniausių vaistažolių perdirbimo fabrikų Pabaltyje ir Europoje, veikiantis ir puoselėjantis tradicijas daugiau nei šimtą metų.

Nedidelė vaistažolių supirkimo įmonėlė, pradėjusi savo veiklą 1883 m. – šiandien – „Švenčionių vaistažolių“ fabrikas – šiuolaikinę technologinę ir laboratorinę įrangą turinti vaistažolių perdirbimo įmonė, apdovanota daugybe įvertinimų bei sertifikatų. Aukščiausios kokybės produkciją tiekiame ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijos, Estijos, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, Armėnijos, Azerbaidžano, Uzbekistano, Didžiosios Britanijos, Airijos, Prancūzijos, JAV bei Japonijos rinkoms.

Siūlome platų savo produkcijos asortimentą, arbatų bei skystų produktų fasavimo paslaugas, taip pat galime pagaminti ir unikalius produktus su įmonių logotipais.

UAB „Švenčionių vaistažolės“ – tai laiko patikrinta kokybė nuo 1883 m.

Mūsų filosofija

Gyvenimą mieste nuolat lydi stresas, nesibaigiantys darbai ir rutina, užterštumas, laiko sau trūkumas. Ne taip dažnai, kaip norėtųsi, turime galimybę pabūti gamtoje, pasisemti iš jos jėgų. Antra vertus, populiarėjant sveikos gyvensenos idėjoms, vis aktualesnis tampa organizmo stiprinimas pasitelkiant natūralius gamtos išteklius.

Vaistažolių vartojimo tradicijos ir naujos technologijos leidžia išlaikyti aukštus standartus visose mūsų verslo srityse. Stipri Švenčionių vaistažolių fabriko mokslininkų ir kvalifikuotų specialistų komanda kuria unikalią, ypač aukštos kokybės produkciją. Siekiame, kad amžių išmintis ir tradicijos bei gamtos turtai – vaistiniai augalai – taptų prieinami kiekvienam.

Mūsų istorija

Lietuvių liaudies medicinoje nuo seno žinoma ir vartojama daugiau kaip 500 vaistinių augalų. Jau XVIII a. Vilniuje veikė specialios vaistažolių krautuvės, kiekvieną pavasarį bei vasarą vykdavo vaistažolių turgus.
Švenčionių kraštas turtingas žolelių rūšių įvairove, kurią sąlygoja palanki geografinė padėtis. Regiono laukuose, miškuose ir pievose gausu įvairių vaistažolių. Pati gamta padėjo sukurti šiam kraštui būdingą verslo rūšį – vaistažolių rinkimą.

„Švenčionių vaistažolių“ fabriko istorija prasideda 1883 m., garsiam šio krašto farmacininkui N. Taraseiskiui įkūrus vaistažolių supirkimo ir perdirbimo įmonę. Ši data siejama ir su farmacijos pramonės pradžia Lietuvoje.

Kviečiame iš arčiau susipažinti su Švenčionių vaistažolių fabriko istorijos raida.

1883

1883 metai

Švenčionyse pastatytas nedidelis vaistažolių fabrikas, kurio įkūrėjas provizorius N.Taraseiskis.

1884

1884 metai

Šalia fabriko užveista vaistažolių plantacija.

1905

1905 metai

Fabriko kolektyvas

1920

1920 metai

Fabriko superkamų vaistažolių asortimentas siekė 120 rūšių.

1927

1927 metai

Metinė fabriko produkcija sudarė 500 tonų.

1928

1928 metai

Fabrikas gamino 12 vaistažolių mišinių.

1935

1935 metai

Švenčionių vaistažolių fabrikas buvo pirmaujantis ir aktyviausias vaistinių augalų eksporto punktas visoje Lietuvoje.

1941

1941 metai

Fabriką sudarė 4 gamybiniai pastatai, 12 žaliavos sandėlių, 3 apšildomos džiovyklos.

1944

1944 metai

Buvo sunaikinta 80% fabriko pastatų ir gamybinių mašinų.

1945

1945 metai

Pradėtas vienintelio išlikusio pastato remontas.

1946

1946 metai

Supirkimo punktai buvo įkurti Varėnos, Lazdijų, Šalčininkų ir Švenčionių rajonuose.

1953

1953 metai

Fabrikui buvo perduota automašina, gamybos pajėgumai ėmė augti.

1954

1954 metai

Fabrike pradeda dirbti analitikai – laborantai.

1955

1955 metai

Gamykloje pradėjo veikti pakavimo cechas, jame dirbo 21 darbininkas.

1959

1959 metai

Fabrike sprendžiami mechanizavimo klausimai.

1966

1966 metai

Pumpurų kūlimo mašina.

1968

1968 metai

Į vaistažolių rinkimą įtraukiami ir mokiniai, kurie per metus paruošė net 11,48 t vaistažolių.

1970

1970 metai

Vaistažolių mišinių pakavimas eksportui.

1982

1982 metai

Gamyba išaugo 57,3%, produkcijos realizacija 93,3%, lyginant su 1952.

1983

1983 metai

Fabrikas švenčia 100-tąsias veiklos metines.

1985

1985 metai

Žymiausia Lietuvos žolininkė I.Šimkūnaitė dažnai lankydavosi fabrike.

1987

1987 metai

Laboratorijoje tiriama žaliavų kokybė.

2000

2000 metai

Fabrike pradėta kapitalinė rekonstrukcija.

2002

2002 metai

Fabriko rekonstrukcija buvo baigta.

2007

2007 metai

Rekonstruotoje laboratorijoje tikrinama produkcijos žaliavų kokybė.

2017

2017 metai

Fabrikas šiandien.

1883 m.
2017 m.

Kokybės ir maisto saugos politika

UAB ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLES, gaminanti ir teikianti į rinką arbatas, medaus produktus, maisto papildus, yra įdiegusi kokybės ir maisto saugos vadybos sistemą, parengtą pagal LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 22000:2018 standartų keliamus reikalavimus.

UAB ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLĖS bendrovės darbuotojai ir vadovybė yra įsipareigoję laikytis šios kokybės ir maisto saugos politikos, kuri padeda geriau atlikti savo darbą.

Siekdama nuolat tenkinti vartotojų poreikius bei lūkesčius, užtikrinti stabilų ir pelningą bendrovės darbą, socialinį darbuotojų aprūpinimą, sau ir visam kolektyvui UAB ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLĖS kelia šiuos tikslus:

KOKYBĖS IR MAISTO SAUGOS POLITIKA

 1. Nuolat gerinti veiklos ir gaminamo produkto kokybę ir maisto saugą, atitikti LST EN ISO 9001 ir LST EN ISO 22000 standartų nustatytus reikalavimus.
 2. Atitikti reglamentuojančių įmonės veiklą teisės aktų ir klientų keliamus reikalavimus.
 3. Analizuoti savo veiklos pagal sritį ir  partnerių  bei klientų poreikius ir stengtis patenkinti jų lūkesčius.
 4. Siekti abipusiai naudingo bendradarbiavimo su klientais, veiklos partneriais ir tiekėjais.
 5. Siekti veiklos valdymo gerinimo taikant procesinį ir sisteminį požiūrį.
 6. Nenaudoti žaliavų su genetiškai modifikuotais organizmais (GMO).
 7. Kelti darbuotojų kvalifikaciją užtikrinant produktų kokybę ir saugą, sudaryti palankias darbo sąlygas ir palaikyti saugią aplinką.
 8. Reikalauti kiekvieno darbuotojo atsakomybės už darbo ir produkto kokybę ir saugumą.
 9. Pasitelkti pažangius laboratorinius metodus vertinant produkto kokybę ir saugą.
 10. Gerinti įmonės įvaizdį.
 11. Užtikrinti, kad kokybės ir maisto saugos politika būtų bendrovėje žinoma, suprantama ir įgyvendinama, peržiūrima ir vertinama bei nuolat išliktų veiksminga.

Padalinių vadovai įsipareigoja numatyti konkrečius padalinių tikslus, uždavinius, siekiant kokybės ir maisto saugos vadybos sistemos rezultatyvumo, efektyvumo, gerinimo.Darbuotojai stengiasi, kad jų veikla atitiktų bendrovės kokybės ir maisto saugos politikos nuostatas ir siekia tikslų įgyvendinimo.

Bendrovės vadovybė laiduoja šios kokybės ir maisto saugos politikos įgyvendinimą bei aprūpinimą ištekliais nurodytiems tikslams pasiekti, kviečia visus darbuotojus sutelkti pastangas šių tikslų vykdymui, periodiškai, ne rečiau kartą metuose analizuoti rezultatus bei demonstruoti  lyderystę ir įsipareigojimą dėl kokybės ir maisto saugos vadybos sistemos.

Bendrovė, atsižvelgdama į išorės ir vidaus veiksnius,  planuoja toliau modernizuoti gamybos procesus, siekti aukštesnio technologijos pasikeitimo, kuris leistų dar labiau pagerinti produktų kokybę ir saugą.

Įmonės politika patvirtinta aukščiausios įmonės vadovybės.

Bendrovė, atsižvelgdama į išorės ir vidaus veiksnius, planuoja toliau modernizuoti gamybos procesus, siekti aukštesnio technologijos pasikeitimo, kuris leistų dar labiau pagerinti produktų kokybę.

    

Europos Sąjungos projektai

Siekdama savo tikslų įmonė, 2014 m. gavusi ES paramą, pradėjo įgyvendinti dalinai iš Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą projektą „UAB „Švenčionių vaistažolės“ eksporto didinimas dalyvaujant tarptautinėse parodose“ (Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-05-093), kurio vertė siekia virš 30 tūkst. Eur. Projekto įgyvendinimo metu įmonė pristatė savo produkciją 3 parodose:

 • RIGA food 2014, Riga, Latvia
 • Arabhealth2015, Dubai, JAE
 • PLMA2015, Amsterdam, Netherlands.


Šių parodų metu įmonė pristatė savo ypatingas arbatas, kurios ne tik pasižymi puikiu, kiekvienam vartotojui įtinkančiu skoniu, bet ir turi gydomųjų savybių. Su potencialiais partneriais apsikeista kontaktais, aptartos galimos bendradarbiavimo galimybės.

Uždaroji akcinė bendrovė „ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLĖS“ įgyvendina projektą „Augalinių žaliavų saugumo ir kokybės gerinimas natūraliuose produktuose“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“ Nr. 2. Uždarosios akcinės bendrovės „ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLĖS“  projekto tikslas – investuoti į MTEP veiklų ir infrastruktūros kūrimą, siekiant rasti pramonei pritaikytą sprendimą, kuris išspręstų augalinės kilmės žaliavos mikrobiologinio ir biologinio švarumo, kokybės ir saugos klausimus.

Gaminių tobulinimas diegiant technologines ekoinovacijas

Šiai dienai įmonės vienas iš pagrindinių tikslų yra kiek įmanoma labiau perorientuoti gamybą, siekiant sumažinti produktų neigiamą poveikį aplinkai. Planuojama plėsti EKO produktų gamybą, kurie gaminami su įmonės prekiniais ženklais ir pagal užsakymus kitiems (ypač ES šalims). Šiuo metu įmonėje pagaminama tik apie 2% produkcijos su ekologiniais sertifikatais, tačiau įmonės tikslas yra, kad per 3 metus po projekto įgyvendinimo EKO produktų gamybos procentas būtų bent 15% ar daugiau (visuose gaminamų produktų kategorijose). Šiam tikslui pasiekti reikalinga, kad ne tik pati vaistažolių ir kita žaliava būtų ekologiška, bet ir pačios produkto pakavimo medžiagos bei visas pakavimo procesas būtų ekologiški ir užtikrinantys pramonės simbiozę su aplinka: būtų taupomi gamtos ištekliai, energija ir žaliavos, atsisakoma kenksmingų žaliavų produktų gamybai, gaminius galima būtų lengvai perdirbti, o antrines medžiagas panaudoti produktų gamyboje.

Šiam tikslui pasiekti buvo nuspręsta investuoti į technologinių ekoinovacijų įrangą, kuria būtų keičiami produktai, siekiant taupyti gamtinius išteklius, energiją ir žaliavas, atsisakant kenksmingų žaliavų naudojimo produktų gamyboje:  arbatos dvigubų paketėlių pakavimo į vokelius įrenginį,  dėžučių užklijavimo įrenginį su konvejeriu, naują fumigacijos įrengimą, natūralų džiovinimo įrengimą. Per 3 metus po projekto pabaigos, papildomai įmonė planuoja investuoti į technologines ekoinovacijas, įsigyjant  pakavimo mašiną.

Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemone Nr. 03.3.2- LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“ Nr. 4 skirtas 339 671,50 eur finansavimas, bendras projekto biudžetas 993 560,00 eur. Projekto trukmė 36 mėnesiai.

Švenčionių vaistažolių fabriko automatizavimo sprendimų diegimas

 Įmonė planuoja ir toliau skaitmenizuoti gamybos procesus, siekti aukštesnio gamybos proceso skaitmeninimo lygio, kuris leistų ne tik pagerinti produktų kokybę ir saugą, paįvairinti produktų pasiūlą, bet ir tuo pačiu didintų darbo našumą bei gamybos apimtis. Šiuo metu įmonėje gaminamų nestandartinių produktų (arbatos rinkinių, nestandartinių formų arbatos pakuočių, kosmetikos arba birių papildų) procesas nėra pilnai automatizuotas, todėl šių produktų gamyba yra gana sudėtinga ir brangi – reikalauja didelių laiko ir žmogiškųjų išteklių resursų, dėl ko sudėtinga sumažinti šių gaminių savikainą. Įmonės tikslas – dalinai automatizuojant gamybos procesą, siekti, kad nestandartiniai gaminiai būtų prieinami platesnei pirkėjų auditorijai. Individualizuoti produktai yra paklausūs tiek asmeniniams poreikiams, tiek dovanoms: arbatos rinkiniai perkami norint išbandyti daugiau nei vieną produktą, skirti dovanoti kaip neutralios dovanos įvairaus amžiaus žmonėms arba dovanos skirtos reprezentuoti šalį ir jos tradicijas. Naujos įrangos įsigijimu įmonė siekia skatinti ir kitų produktų, tokių kaip kosmetikos gamybą bei pardavimus, tačiau tai užima santykiniai mažesnę dalį įmonės generuojamų pajamų, todėl šiame verslo plane šių produktų pasiūla ir paklausa nebus analizuojama išsamiai.

Šiam tikslui pasiekti įmonė planuoja įsigyti šią automatizuotą įrangą: piramidžių  fasavimo įrenginį su kokybės kontrole,  vokelių fasavimo įrenginį, miltelių fasavimo į buteliukus įrenginį, dėžučių užklijavimo įrenginį, automatizuoto arbatos rinkinių sudėjimo įrenginį, robotizuoto paletavimo įrenginį ir  gamybinio proceso monitoringo sistemą.

Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemone Nr. 03.3.1- LVPA-K-854 „Eco-inovacijos LT+“ Nr. 4 iš Europos regioninės plėtros fondo skirtas 415 870,00 EUR  finansavimas, bendras projekto biudžetas  1 188 200,00 EUR,  projekto trukmė – 34 mėnesiai.

Kurkime jaukias akimirkas drauge

Sekite mus socialiniuose tinkluose ir gaukite naujienas pirmi