Akcijos taisyklės

  1. Bendrosios sąlygos

1.1. „ETNO arbata“ akcijos „Pirkite šį ETNO arbatų rinkinį ir laimėkite savaitgalį dviem viešbutyje „Grand SPA Lietuva” Druskininkuose (toliau tekste – „Akcija“) organizatorius – UAB „Švenčionių vaistažolės“, įm. kodas: 178605343, adresas – Adutiškio g. 3 / Lentupio g. 4, LT-18110 Švenčionys (toliau tekste – „Organizatorius“).

1.2. Akcijoje dalyvauja šie prekės ženklo „ETNO arbata“ produktai (toliau tekste – „Akcijos produktai“):

Brūkšninis kodas             Pavadinimas

– 4771645122377     ETNO ”Arbata ir medus” rinkinys (kartoninė dėžutė)

1.3. Akcija vyksta visose Lietuvos Respublikoje esančiose parduotuvėse MAXIMA LT UAB, kuriose prekiaujama Akcijos produktais ir minėtu laikotarpiu yra vykdoma „Arbatos dienų“ akcija.

1.4. Akcijos galiojimo laikas – nuo 2018-09-27 iki 2018-10-10 imtinai.

1.5. Akcijoje gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos gyventojai, išskyrus UAB „Švenčionių vaistažolės“ darbuotojus, jų šeimos narius, o taip pat kitus asmenis, susijusius su akcijos organizavimu.

1.6. Norėdamas dalyvauti Akcijoje, asmuo turi įsigyti bet kurį Akcijos produktą ir Akcijos galiojimo laikotarpiu registruoti pirkimo kvitą pildydamas registracijos formą www.etnoarbata.lt

  1. Prizai

2.1. Prizas – savaitgalis dviems viešbutyje „Grand SPA Lietuva” Druskininkuose.

  1. Registracijos vykdymo procedūra, dalyvavimo terminai ir sąlygos

3.1. Vienas pirkimo kvitas, kuriame yra nurodytas bent vienas Akcijos produktas, gali būti užregistruotas tik vieną kartą. Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bet kurį Akcijos produktą ir registruodamas vis kitą pirkimo kvito numerį.

3.2. Pirkimo kvitų registracija vykdoma 2018-09-27 iki 2018-10-10  imtinai.

3.3. Dalyvis registruojasi užpildydamas registracijos formą svetainėje www.etnoarbata.lt. Akcijos dalyvis turės pateikti savo vardą, pavardę, pirkimo kvito numerį, pirkimo datą, miestą.

3.4. Registruojantis punkte 3.3. nurodytu būdu, Akcijos dalyvis prisiima visą atsakomybę dėl pateiktos informacijos teisingumo, tikslumo ir galimų klaidų įvedant informaciją.

3.5.

3.6. Kiekvienas Akcijos dalyvis bet kuriuo metu Akcijos eigoje, t.y. 2018-09-27 iki 2018-10-10  (imtinai), gali raštu pateikti reikalavimą, kad jo duomenų tvarkymas būtų nutrauktas arba jo asmens duomenys būtų ištrinti.

3.7. Gavus Akcijos dalyvio prašymą nutraukti Akcijos dalyvio asmens duomenų tvarkymą ar po jo duomenų ištrynimo, Akcijos dalyvis daugiau nedalyvauja Akcijoje ir nepretenduoja į prizus.

3.8. Dėl galimų ginčų ar sukčiavimo prevencijos pirkimo kvitus būtina išsaugoti iki prizų atsiėmimo momento.

  1. Laimėtojų išrinkimas ir informavimas, prizų atsiėmimas

4.1. Akcijos laimėtojai bus renkami atsitiktinės atrankos būdu.

4.2. Su laimėjusiu asmenimi bus susisiekta asmeniškai registracijos metu Akcijos dalyvio nurodytu telefonu ir/arba elektroniniu paštu ir sutarta dėl prizo atsiėmimo vietos ir laiko.

4.3. Norint gauti prizą, prizo laimėtojas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar vairuotojo pažymėjimą) bei pirkimo kvitą.

4.5. Per 30 kalendorinių dienų  nuo laimėto prizo paskelbimo dienos, neatsiimti ir nepanaudoti prizai yra nekompensuojami ir lieka Organizatoriaus nuosavybė.

  1. Dalyvio išlaidos, susijusios su dalyvavimu akcijoje

5.1. Akcijos dalyviui tenka bet kokios nuo jo asmeninės situacijos priklausančios išlaidos (pvz., kelionės išlaidos į Akcijos prizo atsiėmimo vietą).

5.2. Visi privalomi valstybiniai mokesčiai už prizus bus sumokėti Akcijos Organizatoriaus.

  1. Skundo teikimas ir jo teisminė nagrinėjimo tvarka

6.1. Visi skundai dėl šios Akcijos turi būti pareikšti raštu, aiškiai nurodant nusiskundimus ir argumentus, pridedant reikiamus dokumentus ir jų kopijas su skundo nuoroda. Skundas turi būti siunčiamas Akcijos Organizatoriui UAB „Švenčionių vaistažolės“, adresu: Adutiškio g. 3 / Lentupio g. 4, LT-18110 Švenčionys iki 2018-10-22 (laiško siuntimo data ant pašto voko). Akcijos Organizatorius peržiūri pretenziją ir per 30 dienų pateikia atsakymą.

  1. Galutiniai terminai ir sąlygos

7.1. Akcijos Organizatorius nėra atsakingas už bet kokias dalyvio asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu žaidime.

7.2. Prizo vertė nekeičiama į grynuosius pinigus ir nekeičiama į kitas prekes.

7.3. Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles iš anksto apie tai nepranešęs Akcijos dalyviams, tačiau pakeitimus paskelbęs tais pačiais kanalais, kuriuose paskelbtos pačios taisyklės.

7.4. Su Akcijos terminais ir sąlygomis galima susipažinti tinklalapyje www.etnoarbata.lt

Kurkime jaukias akimirkas drauge

Sekite mus socialiniuose tinkluose ir gaukite naujienas pirmi